Kapat

Rahmet Meleklerin Girmediği 23 Ev

 •  Sıla-i rahmi terkeden, akrabalardan ilgi ve alakayı kesenin evi.(Tevbe:71,Buhari).
 •  Anne ve babaya itaat etmeyenin evi.(Nisa:36, Lokman:14) …
 •  Yetim malı yiyenin evi.(Nisa:10, Buhari ve Müslim)
 • İçinde faiz yenilen ev, faizle alınan ev.(Bakara:275-276, Buhari) …
 • İçinde köpek bulunan ev. (Buhari ve Müslim, İbni Mace)  
 • ALLAHın zikredilmediğ meclisler, Peygambere (sav) salat ve selam getirilmeyen meclisler, nefsin üstün tutulduğu ve şeytanların bulundugu evler. ( Buhari, Müslim ve İ.Ahmed)
 • İçinde sahabeye, ölülere, dehre, rüzgara, horoza, hastalığa ve benzeri şeylere çok sövülen evler. ( Ebu Davud, İ.Ahmed, Buhari ve Müslim)
 • İÇİNDE SURET, RESİM VE HEYKEL BULUNAN EVLER. ( Enbiya:52, Saffat:95-96, Buhari)
 • ALLAHı zikir dışında teğanni yapılan, eğlence ve müzik aletleri bulunan ev.(İ.Ahmed)
 • İçinde çan olan ev. (Müslim, Ebu Davu ve Tirmizi)

 

 • İçinde bağıra çağıra, üstünü yırtarak ağıt yakan kadının sesinin yükseldiği ev.(Müslim)
 • İçinde içki içilen ve kumar oynanan ev. (Maide:90-92, Sahih-ul cami, Taberani)
 • İçinde ALLAHa ortak koşulan, nazar boncukları takılan ve büyü yapılan ev.(Nisa:48)
 • İçinde tavla oynanan ev. (Munafıkun:9, Müslım ve Ebu Davud)
 • Haram olan kıyafetlerin giyildiği ve haram olan eşyaların kullanıldığı ev, yani erkeklerin altın ve gümüş kullanmaları ve ev halkının altın ve gümüş kaplar kullandıklar ev. (Tirmizi,Müslim ve Taberani)

 

 • Lanetlenen kimselerin evleri. Örneğin: İçki içen, ALLAHın emirlerine karşı gelen, kocasını isteğini kabul etmeyen kadın, namazı terkeden kişilerin bulunduğu ev.(Taberani, İbni Mace)
 • İçinde kötü kokular bulunan ev . Örneğin: Soğan, sarmısak, pırasa ve benzeri bitkiler, sigara, nargile, bir kab içinde bekletilen küçük ve büyük abdestler gibi…(Müslim ve Tirmizi)
 • Cünüp olup gusül abdesti almayanların evi.(Ebu Davud, el-Bezzar, Taberani)
 • Sahibi safran (kadınlara ait bir koku çeşidi) sürünen ev. (Ebu Davud)
 • İsrafçı ve savurgan ev. (Nesei, Müslim) 21-Ev sahib ve sakinlerinin günah işlemekte ısrar ettikleri ev. (Nesei,İ.Ahmed)

 

 • İçinde zina yapılan ev. (Buhari ve Müslim,Nesei)
 • İçinde büyük günah işlenen ev, büyük günah işliyen ev sahipleri (Kütübi sitte’deki sahih hadislerden derlenmiştir.

Popüler Yazılar

  DAHA FAZLA GÖSTER