Gözyaşının  Tefekküre Değer  5 faydası 1) Göz içindeki sıvı kuruluğun vereceği hasarı yok eder Gözümüzde sadece hüzünlendiğimizde ve ağladığımızda akan bir sıvı yoktur. Göz kapaklarımız altında gözyaşı husûle getiren kesecikler mevcuttur. Salgıladığı sıvı sayesinde göz –kornea- kuruluğu ortadan kalkar, göz kapağının rahat hareket etmesi sağlanır ve göze zarar vermesi engellenir. Bu salgılanan sıvı sadece korneayı kurumaktan kurtaracak ve göz küresinin yüzeyinin kayganlığını kaybettirmeyecek miktarda üretilir. 2) Göz yaşı mikropları öldürür, enfeksiyonlardan korur Gözümüz her gün mikroplu toz zerrelerinin vereceği zararlarla karşı karşıya gelmektedir. Buna rağmen onda bir hastalık zuhur etmez. Çünkü göz, bu mikroplara karşı sıvıdan oluşan “lizozim” adında ordusuyla her yeri kuşatmıştır. Hem de öyle kuvvetli ordudur ki, iki litre su içersine damlatılan gözyaşı, milyonlarca, trilyonlarca mikrobu öldürebilir. Böylesine güçlü bir sıvının göze zarar vermemesi büyük bir mücizedir. 3) Cisimlerin göze direkt yapışmasını önler Göz içersinde bulunan sıvı göze gelen yabancı cisimlerin direk yapışmasını engeller. Tehlike ve zarar anında akarak cismin zararını absorbe eder. 4) Korneanın beslenmesine yardımcı olur Damarsız bir yapısı olan korneanın ihtiyacı olan besin maddeleri göz sıvısından sağlanırken oksijen ihtiyacı da gözyaşı yardımıyla atmosferde bulunan oksijenden temin edilir. 5) Optik ve bariyer görevi vardır Gözyaşının göz içersinde dengesi lipid tabakası ile sağlanır. Bu tabaka gözyaşının her yere eşit ve düzenli yayılmasını sağlar. Gözlük camı gibi görevi vardır. Gözyaşındaki bu hassas denge nereden gelmektedir? Göz, ne kadar gözyaşının kornea için yeterli olduğunu nereden bilmektedir? Lizozim enzimi litrelerce su içersinde yer alan mikrobu yok etmeye yetecek güce sahipken göze nasıl zarar vermemektedir? Tüm bunlar ele alındığında gözyaşının tesadüfen meydana geldiğini ve tesadüfen göze yerleştiğini söylemek ne kadar doğru olabilir? Şüphesiz bu, insanı üstün özellikleri ile kusursuz şekilde yaratan Allah’ın bir eseridir. O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca varedendir, “şekil ve suret” verendir… ( Kur’an-ı Kerim, Haşr Suresi, 24)