Peygamber Efendimiz(sav)'in Lanet Ettiği Kişiler

Peygamber Efendimiz(sav)'in Lanet Ettiği Kişiler - 1

-Faizi alana, verene, onun katipliğini ve şahitliğini yapana (bu 4 grup aynı seviyededir)
-Rüşvet verene, alana ve bu hususta aracı olana vu bunlardan başka daha birçok ağır ve büyük günah işeyenlere lanet edilmiştir.