İbretlik Hikaye: Baykuş Uğursuz Değilmiş

İbretlik Hikaye: Baykuş Uğursuz Değilmiş - 1

Sahabe-i güzinden Ka’bel Ahbar (r.a) Hz. ÖMER’e:
“Ya ÖMER, kimsenin bilmediği bir şey nakledeceğim sana. Bunu peygamber kitaplarından okudum, oldukça gariptir.
Hz. ÖMER(r.a)
“Söyle bakalım Ya Ka’b”..