1- AKRABALIK İLİŞKİLERİNE ÖNEM VERMEK Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Kim daha çok varlık verilmesini ve yaşamının uzun süreli olmasını istiyorsa yakınları ve akrabalarıyla ilişkilerini iyi tutsun.” (Buhari) İnsan sosyal bir varlık. Bu meyanda İslam'da sosyal bir din. Dinimiz insan ilişkilerine çok önem veriyor. Evvela toplumun çekirdeği olan aileyi koruma altına alan İslam, akabinde hemen sülaleye yöneliyor ve bizlerden akrabayı koruyup gözetmemizi istiyor. İyi akrabalık ilişkileri; insan hataya düşeceği zaman durduracak birilerinin, yardıma muhtaç olduğu zaman uzanacak bir elin varlığı demek. 2- ALLAH ŞUURUYLA YAŞAMAK “Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.” (Talâk Sûresi 2-3. ayetler) Allah Teala'yı tanımak, işlerimizi ve hayatımızı onun emirleri doğrultusunda yönlendirmek hiç şüphesiz hayatımıza bambaşka bir perspektif katacaktır. Takva ve muvahhitlik dediğimiz bu yolun da insanın yaşamına nice hayırlar, bereketler getireceği su götürmez. 3- NASUH TÖVBE ETMEK “Ve Nuh dedi ki: Rabb’inizden bağışlanma dileyin; Gerçekten O, çok bağışlayıcıdır! Göğü üzerinize yağdırsın! Ve servetinize servet katsın, size sağlıklı ve hayırlı bir nesil bahşetsin, sizin için bahçeler ve ırmak yaratsın! ” (Nuh Sûresi 10-12. Ayet) Bir kudsi hadiste ise Allah Teala, günahları denizlerin köpükleri kadar çok olanları dahi tövbe ederlerse affedeceğini müjdeliyor. Nasuh tövbe, insanın hayatında yeni bir başlangıç, tertemiz bir sayfa demektir. Böyle yeniliklerde her zaman bol rızık imkanı mevcuttur. 4- ŞÜKRETMEK “Hani Rabb’iniz size şu bildiriyi yapmıştı: ‘Eğer şükrederseniz, size verdiğim nimetleri kat kat artıracağım, ama eğer nankörlük ederseniz, bilin ki benim azabım çok çetindir!” (İbrahim Sûresi 7. Ayet) Şükür, şükür, şükür... Şükreden kuluna Allah Teala daha fazla ihsan etmekten adeta keyif duyar. Çünkü şükreden kul temiz kazanır, Allah için infak eder, harcadığı zaman israfa kaçmaz ve çalışmasında sebatkâr olur. Bütün bunlar da rızkın katlana katlana gelmesi demektir. 5- SADAKA VERMEK Ebû Hureyre (r.a.)’dan rivayet edilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vessellem şöyle buyurmuştur: “Kulun sabaha çıktığı her gün mutlaka iki melek iner, ikisinden birisi: “Allah’ım infak edip veren kimseye yenisini gönder.” der. Diğeri ise: “Allah’ım tutup sıkı olan kimseye telefini ver.” der.” (Buhari, Müslim) Bu hadis-i şerifle aşağıdaki ayet-i kerimeyi birleştirince hiç şüphesiz, bir yoruma gerek bile kalmamaktadır. "Mallarını Allah yolunda harcayanlar, her başağında yedi yüz tanesi olan ve tam yedi tane başak bitiren tek bir tohuma benzer. Allah dilediğine kat kat verir, arttırır. Allah'ın ihsanı boldur ve her şeyi bilir." (Bakara, 261)