İslam dinini zayıflatmak için her gün yeni oyunlar oynanmaktadır.  Tarih boyunca bu oyunların başında İngilizleri görmekteyiz. Günümüzde de boş durmuyor şekilde dinimizi karalamak için  daha yoğun bir şekilde çalışıyorlar. İngilizler yine İslam üzerine oynadıkları oyunlara bir yenisini daha ekledi. İngiltere’de yayımlanan Times gazetesi, Birmingham Üniversitesi’nde bulunan bir Kur’an nüshasının Hz. Muhammed’den (s.a.v) önce yazılmış olma ihtimalini gündeme getirdiğini yazdı. Yalova Üniversitesi Profesörü ise o Kur’an’ın Emevi dönemine ait olduğunu söyledi.  Times gazetesi, Birmingham Üniversitesi kütüphanesinde bir ay önce bulunan bir Kur’an parşömeni üzerinde yapılan karbon testlerinin, Kuran’ın Hz. Muhammed’den önce yazılmış olma ihtimalini gündeme getirdiğini yazarak Kur’ân’a iftira attı. Gazetede, yapılan testlerin söz konusu parşomenin 568 ve 645 yılları arasındaki bir tarihte yazıldığına işaret ettiği söylendi. Haberde şöyle deniyor: “Bu verilere göre bu parşömen en geç tarih olarak, üçüncü Halife Osman’ın emriyle ilk Kuran’ın derlendiği 653 yılından öncesine ait. En erken tarih olarak ise Muhammed Peygamber’in çocukluk dönemine ait. Hatta Muhammed Peygamber’in doğumundan öncesine.” Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesi’nden Dr. Keith Small, karbon testlerinin her zaman güvenilir olmadığını geçen ay (Birmingham’da bulunan Kuran parçasıyla ilgili olarak) açıklanan tarihlerin mürekkebe değil parşömene ait olduğuna dikkat çekti. Metnin kaynağı da belirsiz ve kaligrafisi sonraki dönemlere ait yazmaların özelliğini taşıyor. İslami eserler uzmanı Doç.Dr. Berk; Hz.Muhammed (S.A.V) dönemine ait olduğu iddia edilen nüshanın Emevîler Dönemi’ne ait olduğunu belirterek şunları söyledi; “Basın ve internet ortamında gördüğümüz fotoğraflar üzerinden yaptığımız değerlendirmede, evet bu sahife Kur’an’ın eski sahifelerinden biridir ama en eski ve yegâne sahife değildir. Bu örneklerden İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi koleksiyonunda çok sayıda vardır ve yayını da yapılmıştır. Yani bilinmeyen birşey değildir. Bu bulunduğu iddia edilen ve basında yayınlanan sahife Emeviler dönemine ait bir sahifedir. 7. yy sonu veya 8. yy başlarına ait bir sahifedir. Doç. Dr. Berk, bu nüshaların nasıl oraya ulaştığı ile ilgili sorusuna ilişkin görüşlerini şöyle paylaştı: “Bunların oraya ulaşması o kadar zor değil!.. Zaten bu sahifenin oraya nasıl ulaştığı hususunda da bir açıklamayı dün basında okudum. Yapılan açıklamaya göre, Kur’an-ı Kerim sayfalarının Irak asıllı tarihçi Alphonse Mingana’nın 1924 yılında Ortadoğu’ya Arapça ve Süryanice el yazmalarını toplamak için yaptığı seyahatlerin ardından oluşan ve Birmingham Üniversitesi’nde saklanan koleksiyonunun bir parçası olduğu şeklindedir.