Hadis-i şeriflerde şöyle buyrulmuştur: "Herşeyin bir kalbi vardır. Kur-an'ın kalbi de Yasin suresidir. Kim Yasin suresini bir defa okursa on defa Kur'an hatmetmiş kadar sevaba nail olur." "Yasin Suresini okuyan kimse yoktur ki Allah onu affetmesin.Ölülerinize Yasin Suresini okuyunuz." "Kim her gece Allah rızası için Yasin suresi okursa affedilir." Yasin Suresi'nin diğer rivayetlerden derlediğimiz hikmetleri ise şöyledir: 1- Zalimin şerrinden korunmak isteyen Yasin Suresi'nin 29. ayet-i kerimesini okumalıdır. 2- Yasin Suresi'ni devamlı okuyanın dünyevi ve uhrevi dertleri nihayete erer, kaybolur. 3- Yasin Suresi'ni 70 defa okuyana, Allah'ın izniyle kapalı kapılar ardına kadar açılır. 4- Yasin Suresi'ni gece yarısından sonra 40 kerre okumak, murada erişilmesini temin eder. 5- Sekerattaki kişilere Yasin okunursa, ölürken susuzluk çekmekle kalmayıp suya kanmış olarak vefat ederler. 6- Meftalar kefenlenirken ve defnedildikten sonra okunursa kabir sualleri kolaylaşır, azaptan azad olur veya azabı hafifler. 7- Yasin Suresi, umulmadık yerden rızık gelmesine vesile olur. 8- Yasin Suresi'ni okuyan aç, tokluğa erişir; susuz, su bulur. 9- Eceli gelmemiş, vadesi dolmamış hasta şifa bulur. 10- Yasin okuyan bekarlara hayırlı kısmetler çıkar. 11- Yasin Suresi, okuyanı korktuğu şeyden muhafaza eder ve emîn kılar.