Hanefilere göre Peygamber Efendimiz (sav)'den gelen duaları etmek daha faziletli ve sevaplıdır. Ayrıca secdede insan sözüne benzeyen şeyler söylemek caiz olmadığından Hanefilere göre secdede Türkçe dua etmek uygun değildir, tahrimen mekruh sayılmaktadır. Hanefiler dışındakiler ise, namazda insan sözlerine benzeyen sözlerle dua etmeyi caiz görmüşlerdir. Şafiilere göre ise Arapça bilmeyenler özürleri olduğu için secdede anadillerinde dua edebilirler. Ne var ki Arapça veya namaz dualarının Arapçasını öğrenebilecek kadar güçlülerse buna rağmen anadillerinde dua etmeleri caiz değildir. Hanefilere göre secdede yalnız üç defa "Sübhane Rabbiyel âlâ!" demek uygundur. Kaynak aldıkları hadis ise şudur: Huzeyfe (r.a) diyor ki: "Hz. Peygamber rükuunda 'sübhane rabbiyel azim'; secdesinde de 'sübhane rabbiyel a'la' derdi." (Ebu Davud, II/30). Kaç defa söylenileceği hakkında da ölçü alınan hadis şudur: Abdullah b. Abbas bildiriyor: "Sizden biriniz rükû yaptığı zaman, üç defa 'sübhaneke rabbiyel azim' desin. Üç, tesbihin en az miktarıdır. Secde ettiği vakit de üç defa 'sübhâneke rabbiyel a'lâ' desin; bu, tesbihin en azıdır." (Ebu Davud, II/40).