Pişman Olmadan Pişman Olmak Ey evlâd!Dua bağına yapış.Rızâya yönel. Râzı ol.Dilini kalbinden ayrı etme,kalbinle birleştir.Ağzından çıkan,kalbinde bulunan olmalı.Her ikisini de iyiye yönelt ki,hoş olasın. Birgün kıyamet kopacak.İnsana yaptıkları hatırlatılacak.Dünyada yaptığı hayır ve şer önüne mendil gibi serilecek.Kötülüğü gören pişman olur.Ama fayda vermez.Hatayı anmak burada olmalı.Orada anış hayır getirmez.Temel olan iş,bu acı günü,ölmeden önce hatırlamak ve ona göre hazır olmaktır.Harman zamanı ekmeyi,tarlaya tohum saçmayı düşünmek neye yarar?Sonbaharda ekin işine yönelmeyene yaz günü ne hayır verir?.. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:''Dünya öbür âlemin ekim yeridir.Hayır eken sevinç biçer.Şer eken ise pişmanlık devşirir.'' Birgün ölüm gelir,seni uyandırır.Bu uyanışın sana ne yararı olur?Uyan, uyan!Çabuk uyan!.. Allah'ım,bizi gâfil kişiler gibi uyumaktan koru.Seni bilmeyenlerin gafleti gibi Sen'den ayrı kılma,Allah'ım! Âmin! Abdülkâdir Geylânî (kuddise sirruh)