Bu minvalde iç sıkıntısını gidermek için evvela kendimiz çaba göstermeli, hayırlı meşgaleler vasıtasıyla sebeplere yapışmalıyız. Psikoloji ilmi de sıkıntının bir numaralı çaresinin insanın içini ferahlatan, güzel aktiviteler olduğunu söylüyor. Dinimizce de iç sıkıntısını, kalbe gelen darlanmaları gidermek için birtakım dualar tavsiye edilmektedir. İşte o dualar... Hadis-i şeriflerde şöyle buyruldu: “Her gün sabah akşam yedi kere, “Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim” okuyan, dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur. “La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır. “ "Bir sıkıntıya düşünce, “Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim” diyeni Allahü teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza eder." “Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekil” deyiniz.” “Yasin okuyanın sıkıntısı gider.” “La ilahe illallah kable külli şey’in, La ilahe illallah ba’de külli şey’in, La ilahe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey’in diyen sıkıntıdan kurtulur.” Cuma namazından sonra, İhlâs, Felak ve Nas’ı yedişer defa okuyan, bir hafta, kaza, bela ve sıkıntılardan kurtulur.” “La ilahe illa ente, sübhaneke inni küntü minezzalimin” diyen, uğradığı beladan kurtulur.” “Sıkıntı için şu duayı okuyun: La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim”. “Sıkıntıya düşen 7 defa Allah, Allahü Rabbi, lâ üşrikü bihi şey’a desin” “Sıkıntı için, “Allah, Allah Rabbünâ lâ şerikeleh” deyin” “Sıkıntıdan kurtulmak için, Allahü teâlâya kalbinden yalvararak, 14 secde âyetini [ezberden, ayakta] okuyup, her birinden sonra, hemen secde etmelidir.” “Bismillâhirrahmânirrahim ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azim okumak, sinir hastalığına ve bütün sıkıntılara iyi gelir. “ İmam-ı Cafer (ra) hazretlerinin sıkıntı ve güçlük anında okuduğu dua ise şöyledir: "Yâ uddeti ınde şiddeti, ve yâ gavsi ınde kürbeti! Ührüsni bi-aynikelleti lâ tenâmü vekfini birüknike ellezi lâ yürâmü" Mealen: "Güçlükte desteğim, sıkıntıda imdâdıma yetişen, her an görüp gözeten Rabbim, beni muhafaza et, sonsuz kudretinle, bana yardım eyle!" Hasan Basri hazretlerine kıtlığın, fakirliğin, kısırlığın çaresi soruldu. Bütün bunların çaresinin tövbe ve istiğfar olduğunu söyleyerek şu ayet-i kerimeleri okudu: "Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki, gökten bol yağmur indirsin; size, mal ve oğullar ile yardım etsin, sizin için bahçeler, ırmaklar versin." Bir hadis-i şerif meali de şöyledir: "İstiğfara devam edeni, Allahü teâlâ, her sıkıntıdan, üzüntüden, dertten, geçim darlığından kurtarır, ferahlığa çıkarır ve ummadığı yerden rızıklandırır." Yine bir hadis-i şerife göre sadaka vermek ve 70 kere "Estağfirullah min külli mâ kerihallah" demek, sıkıntıları giderir. Bu istiğfar, “Ya Rabbi, razı olmadığın şeylerden ne yapmışsam hepsini affet, yapmadıklarımı da yapmaktan koru.” anlamına gelmektedir.