Allah’ın sevdiği amellerden biri de evliliktir. Hayat, sadece beşikten mezara kadar değildir. Ruhlar aleminde başlayıp, dünya, mezar, sırat, ahiret, mahşer gibi durakları olan sonunda cennet ve cehenneme uzanan bir yolculuktur. Bu yolculukta da yol arkadaşı oldukça önemlidir. Bir yuva kurulacağında sadece bu dünya hayatındaki çıkarlar düşünülmemelidir.  Ahireti  kazanmak için çıkılan bu hayat yolculuğunda cennete ulaşmakta birbirine yardımcı olacak bir eş seçilmelidir. Aile kurumunun korunması, eşlerin birbirlerine daha anlayışlı, sevgi ve saygı dolu davranışlarla yaklaşmasının önemini ayet ve hadis ışığında anlamak ve yaşamak gereklidir.  Aile içi kararlar alınırken, ailenin diğer fertlerinin fikrinin sorulmasını ve onların düşüncelerine de değer verilmesi gereklidir. Diğer aile üyelerini ötekileştirme ve yok sayma, aile içi iletişimi öldürüp evliliğin yıkılmasına zemin hazırlayabilir. Özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan sorunların kaynağının, çocuğun 0-6 yaş aralığında almış olduğu eğitime dayanır. Sağlıklı bir toplum için sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinin zaruridir. Allah'ın kurumsal bazda en yüksek değeri aileye vermiştir. En uzun ibadet evliliktir. Bu nedenle eşler mutlu bir hayat için evlilik öncesinde mutlaka psikolojik tahlil kitaplarını okumalıdır. Hz. Peygamber'in aile yaşamı örnek alınmalıdır.