Dini Nikahı Bozabilecek Durumlar

Dini Nikahı Bozabilecek Durumlar - 1

Boşamak için kullanılan kelimeleri erkeğin hanımına karşı söylemesi ile talak yani boşama hasıl olur. Boşamak için kullanılan sözler iki çeşittir: Açık sözler ve Kinayeli sözler.